PearlSoul25

204 teksty – auto­rem jest Pear­lSoul25.

Na niedobranoc

Dzień dobry.
To dzień, więc nie kłam.
We dnie się blednie,
we dnie się więdnie.

Od-
rana
pęka.
Krwa­wi przej­rzyście,
to­nie w zaułkach obojętności.
Oczy wpat­rzo­ne w nicość,
ser­ca udają, że krzyczą.

- Słod­kich snów, Nadziejo. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 13 sierpnia 2017, 22:56

* * *

wpół do piątej
naj­ciem­niej­sza z uczuć
pi­je kawę

nie pro­ponuję cukru
bo lu­bi podskakiwać
jak małolat

naj­le­piej budzić się tuż po
ale jeszcze nim spadnie
nadzieja

roz­puszczająca się adek­watnie
jak kawa 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 27 lipca 2017, 21:40

* * *

w lus­trze dostrzegam
po­woli suniesz
i przes­traszo­ne oczy zamykasz

na co ty czekasz?

po twarzy ciche spa­dają myśli
chy­ba rozumiesz
można nie chcieć żyć i nie umrzeć

odżyję w trumnie 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 20 lipca 2017, 20:30

o pogodzie

we mnie już nie znajdziesz
krop­li deszczu
ani jed­ne­go wzniesienia
na­wet gdy­by na­zywa­li mnie
ze wszys­tkich jas­ności nieba
-jaskółką

nie byłam nig­dy wiosną
i nie dot­rwam do słońca 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 13 lipca 2017, 20:32

Gdy­by życie było fil­mem i gdy­by in­ne oso­by miały go oglądać, bar­dziej byś się wstydził, czy był dum­ny ze swo­jej roli? 

myśl
zebrała 11 fiszek • 29 czerwca 2017, 16:43

* * *

po ciem­nej stro­nie zasłon
na­wet ciszej jak północ krzyczę
wciąż tłumiąc nas w sobie

oczy nie widziały więcej
niż usta
lecz je anioł ściszył
a te­raz by chciał

żebym s(c)ię głośno
przeklęła za to że kocham 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 28 czerwca 2017, 22:20

listy nie do wysłania (2)

po­gubiłam spojrzenia
na dwor­cach zostawiłam
na ro­gach ulic nocą

kiedy chmu­ry jeszcze
padały
ja­kieś słowa między nami

trochę mnie ubyło
naj­bar­dziej od środka
nie żeg­nam się zno­wu

lecz też nie proszę byś został 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 4 czerwca 2017, 20:44

jeśli cisza to tylko twoja

na głazie łkał rzewnie
aniołów nie wzruszał
i świat ominął
- próżna je­go dusza

wtem ona podeszła
smucąc wraz z nim trwo­gi -
rękę miał ściśniętą
trzy­mał wódkę w dru­giej -
przy­warła dłoń swoją
do ściśniętej dłoni

stop­niały tabletki

- och jak życie boli 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 6 maja 2017, 19:18

Podmuch

Szepnął cicho. Spoj­rzałam przed siebie, lecz znów go nie uj­rzałam. Nig­dy nie byłam w sta­nie go zo­baczyć. Zaz­wyczaj był bar­dzo dys­kret­ny, je­go spokój nie współgrał z tym, co się działo. Nie do [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 2 maja 2017, 20:53

* * *

drze­wa przes­tały oddychać
o nadziei
a to­bie nie wstyd

tyl­ko niebo ma jeszcze dreszcze
i pełne smut­ku dłonie

miały inaczej kwi­lić jaskółki
ja miałam być inna
miało nie pa­dać na duszy
na skro­ni powoli

czuć ciche
żegnam 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 25 kwietnia 2017, 22:21

PearlSoul25

Lepiej nikomu nic nie opowiadajcie. Bo jak opowiecie – zaczniecie tęsknić.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PearlSoul25

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

31 lipca 2017, 22:58Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st wpół do piątej naj­ciem­niej­sza [...]

31 lipca 2017, 22:56dark smurf sko­men­to­wał tek­st wpół do piątej naj­ciem­niej­sza [...]

31 lipca 2017, 22:55RozaR sko­men­to­wał tek­st wpół do piątej naj­ciem­niej­sza [...]

27 lipca 2017, 22:45RozaR sko­men­to­wał tek­st wpół do piątej naj­ciem­niej­sza [...]

27 lipca 2017, 21:41dark smurf sko­men­to­wał tek­st wpół do piątej naj­ciem­niej­sza [...]

20 lipca 2017, 20:36dark smurf sko­men­to­wał tek­st w lus­trze dos­trze­gam po­woli su­niesz i [...]

13 lipca 2017, 22:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st o po­godzie

29 czerwca 2017, 21:17yestem sko­men­to­wał tek­st po ciem­nej stro­nie zasłon na­wet [...]

29 czerwca 2017, 20:49PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st po ciem­nej stro­nie zasłon na­wet [...]

29 czerwca 2017, 06:47eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st po ciem­nej stro­nie zasłon na­wet [...]