PearlSoul25

198 tekstów – auto­rem jest Pear­lSoul25.

listy nie do wysłania (2)

po­gubiłam spojrzenia
na dwor­cach zostawiłam
na ro­gach ulic nocą

kiedy chmu­ry jeszcze
padały
ja­kieś słowa między nami

trochę mnie ubyło
naj­bar­dziej od środka
nie żeg­nam się zno­wu

lecz też nie proszę byś został 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 4 czerwca 2017, 20:44

jeśli cisza to tylko twoja

na głazie łkał rzewnie
aniołów nie wzruszał
i świat ominął
- próżna je­go dusza

wtem ona podeszła
smucąc wraz z nim trwo­gi -
rękę miał ściśniętą
trzy­mał wódkę w dru­giej -
przy­warła dłoń swoją
do ściśniętej dłoni

stop­niały tabletki

- och jak życie boli 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 6 maja 2017, 19:18

Podmuch

Szepnął cicho. Spoj­rzałam przed siebie, lecz znów go nie uj­rzałam. Nig­dy nie byłam w sta­nie go zo­baczyć. Zaz­wyczaj był bar­dzo dys­kret­ny, je­go spokój nie współgrał z tym, co się działo. Nie do [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 2 maja 2017, 20:53

* * *

drze­wa przes­tały oddychać
o nadziei
a to­bie nie wstyd

tyl­ko niebo ma jeszcze dreszcze
i pełne smut­ku dłonie

miały inaczej kwi­lić jaskółki
ja miałam być inna
miało nie pa­dać na duszy
na skro­ni powoli

czuć ciche
żegnam 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 25 kwietnia 2017, 22:21

* * *

Przyj­dzie mi kiedyś mówić dłuższy­mi zda­niami o życiu i nie będę wie­działa, co powiedzieć.


być może jes­tem mgłą
która osiada na ser­cach
a mgieł nikt nie kocha

jes­tem porankiem
co wy­musza łzy
przez co nie widzi
że ma żyć

że marzyć ma też
i nie uda­wać może w końcu
tyl­ko kochać 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 21 kwietnia 2017, 20:41

* * *

Mil­cze­nie nie jest tym sa­mym, co cisza. Do mil­cze­nia pot­rze­ba dwóch osób, a do ciszy jednej.
Po­za tym, mil­cze­nie ra­ni, roz­ry­wając po ka­wałku wszys­tko, co w To­bie tkwi, a cisza te ka­wałki skle­ja, al­bo uczy, jak z ni­mi żyć. 

dziennik
zebrał 5 fiszek • 6 kwietnia 2017, 20:25

* * *

masz ta­kie skrzydła
że ciepło

nie mu­sisz mi mówić
jak la­tać dopóki jesteś

uno­sisz bezgranicznie
a ja przy To­bie wciąż za mała
żeby po­mieścić Twą wielkość

mam tyl­ko podziw i wdzięczność*Tacie 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 24 marca 2017, 22:39

droga Samotność

po­win­nam żałować
a mnie tyl­ko bo­li serce

i nie przep­raszam

na­wet zdarzało mi się spać nocą
mi­mo to jest mi ciemniej
niż zeszłej niedzieli

gdy parzyłam nam kawę

i wiem już
że to od arytmii 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 1 marca 2017, 20:05

* * *

nam na wiosnę
przyszło się rozstać
- piep­rzo­ne stokrotki

mówiłeś że ciepło
lecz ja zim­ne łzy mam
- stok­rotne "zostań" 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 26 lutego 2017, 19:07

* * *

zgasły we mnie światła
już nie jes­tem twoim słońcem
ani dreszczem

myślałam o przebiśniegach
na rękach niczyich

i chy­ba to tak
jak­bym myślała o sobie

egoistka 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 16 lutego 2017, 18:43

PearlSoul25

Lepiej nikomu nic nie opowiadajcie. Bo jak opowiecie – zaczniecie tęsknić.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PearlSoul25

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

21 czerwca 2017, 20:24PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st nie umiem pi­sać kołysa­nek

4 czerwca 2017, 22:59yestem sko­men­to­wał tek­st listy nie do wysłania [...]

4 czerwca 2017, 22:03Naja sko­men­to­wał tek­st listy nie do wysłania [...]

7 maja 2017, 00:26PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st Podmuch

6 maja 2017, 22:55truman sko­men­to­wał tek­st Podmuch

6 maja 2017, 22:40PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st Podmuch

6 maja 2017, 22:12truman sko­men­to­wał tek­st Podmuch

2 maja 2017, 21:28Naja sko­men­to­wał tek­st Podmuch

2 maja 2017, 18:33PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o spóźnieniach

27 kwietnia 2017, 22:18PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st drzewa przes­tały od­dychać o nadziei [...]