PearlSoul25

195 tekstów – auto­rem jest Pear­lSoul25.

* * *

drze­wa przes­tały oddychać
o nadziei
a to­bie nie wstyd

tyl­ko niebo ma jeszcze dreszcze
i pełne smut­ku dłonie

miały inaczej kwi­lić jaskółki
ja miałam być inna
miało nie pa­dać na duszy
na skro­ni powoli

czuć ciche
żegnam 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 25 kwietnia 2017, 22:21

* * *

Przyj­dzie mi kiedyś mówić dłuższy­mi zda­niami o życiu i nie będę wie­działa, co powiedzieć.


być może jes­tem mgłą
która osiada na ser­cach
a mgieł nikt nie kocha

jes­tem porankiem
co wy­musza łzy
przez co nie widzi
że ma żyć

że marzyć ma też
i nie uda­wać może w końcu
tyl­ko kochać 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 21 kwietnia 2017, 20:41

* * *

Mil­cze­nie nie jest tym sa­mym, co cisza. Do mil­cze­nia pot­rze­ba dwóch osób, a do ciszy jednej.
Po­za tym, mil­cze­nie ra­ni, roz­ry­wając po ka­wałku wszys­tko, co w To­bie tkwi, a cisza te ka­wałki skle­ja, al­bo uczy, jak z ni­mi żyć. 

dziennik
zebrał 5 fiszek • 6 kwietnia 2017, 20:25

* * *

masz ta­kie skrzydła
że ciepło

nie mu­sisz mi mówić
jak la­tać dopóki jesteś

uno­sisz bezgranicznie
a ja przy To­bie wciąż za mała
żeby po­mieścić Twą wielkość

mam tyl­ko podziw i wdzięczność*Tacie 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 24 marca 2017, 22:39

droga Samotność

po­win­nam żałować
a mnie tyl­ko bo­li serce

i nie przep­raszam

na­wet zdarzało mi się spać nocą
mi­mo to jest mi ciemniej
niż zeszłej niedzieli

gdy parzyłam nam kawę

i wiem już
że to od arytmii 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 1 marca 2017, 20:05

* * *

nam na wiosnę
przyszło się rozstać
- piep­rzo­ne stokrotki

mówiłeś że ciepło
lecz ja zim­ne łzy mam
- stok­rotne "zostań" 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 26 lutego 2017, 19:07

* * *

zgasły we mnie światła
już nie jes­tem twoim słońcem
ani dreszczem

myślałam o przebiśniegach
na rękach niczyich

i chy­ba to tak
jak­bym myślała o sobie

egoistka 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 16 lutego 2017, 18:43

* * *

ma­my swój deszcz
pa­da-
-my

świat nas nie usłyszał
bo by­liśmy w miej­scach
o których nie mówiły anioły

a te­raz nam skrzydła zarosły
krop­la­mi
a mok­ry deszczu się nie boi

- pod rynnę


de­dyko­wane Tru­mano­wi :) 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 21 stycznia 2017, 23:18

* * *

jestem

choć kpiną bo życie strąciło z policzka
niechętnie

niemal wypluło
więc nie chciej ode mnie
prócz bólu nic więcej

nie po­win­nam mówić że jestem
bo za często
- mnie nie ma

więc oczy zasłoń i nie mów wierszem
bo ser­ce straciłam 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 2 stycznia 2017, 22:50

* * *

os­tatni raz pa­miętam
jak­bym jeszcze umiała kochać
że na krawędziach ust naj­trud­niej przek­li­nać śmierć

bo śmierć
przyjacielu
to jak wyjść ra­no po świeże bułki

po­między
za­raz wrócę
a
dobranoc 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 28 grudnia 2016, 19:03

PearlSoul25

Lepiej nikomu nic nie opowiadajcie. Bo jak opowiecie – zaczniecie tęsknić.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PearlSoul25

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

przedwczoraj, 22:18PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st drzewa przes­tały od­dychać o nadziei [...]

26 kwietnia 2017, 10:59AnnMaria sko­men­to­wał tek­st drzewa przes­tały od­dychać o nadziei [...]

25 kwietnia 2017, 22:37yestem sko­men­to­wał tek­st drzewa przes­tały od­dychać o nadziei [...]

22 kwietnia 2017, 20:47PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st ***

22 kwietnia 2017, 08:10PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st ***

22 kwietnia 2017, 06:34yestem sko­men­to­wał tek­st Przyjdzie mi kiedyś mówić [...]

21 kwietnia 2017, 21:49onejka sko­men­to­wał tek­st Przyjdzie mi kiedyś mówić [...]

21 kwietnia 2017, 17:44PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st ***

26 marca 2017, 18:48natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st masz ta­kie skrzydła że ciepło nie [...]

26 marca 2017, 18:44Irysowa sko­men­to­wał tek­st masz ta­kie skrzydła że ciepło nie [...]