PearlSoul25

214 tekstów – auto­rem jest Pear­lSoul25.

To co się dzieje te­raz w moim życiu można przyrównać do burzy, w której każdy piorun jest ce­lowa­ny we mnie. I za każdym ra­zem trafia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 lipca 2018, 22:11

* * *

pamiętaj
by two­je skrzydła dały mi rady
kiedy upadam
kiedy po szóstej
z mar­twą nadzieją jeszcze ją trochę pokładam

nie za­pom­nij że były ta­kie słowa
jak mo­je usta
i pod ocza­mi łzy pra­wie ka­pały
na uśmiech

i że jes­tem pusta


*dla "Anioła" 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 11 czerwca 2018, 16:00

To nic, że aż tak...

Czy czu­jesz jeszcze po­zos­tałości ze mnie?
Po­wiedz mi, jak zmienić to, co przeżywam?

Zbyt dużo os­tatnio za­haczyło się wrażeń. Po­woli za­miera we mnie to, co kiedyś roz­kosznie pul­so­wało w ser­cu. To ta­ki stan, mój [...] — czytaj całość

dziennik • 29 kwietnia 2018, 22:42

W imię Ojca...

bym po trzykroć
nig­dy nie zwatpiła
i mękę Twą pot­ra­fiła wspomóc

bym otarła z mych podłości
Twoją krew
i odróżniała od zła dobro

nie wszys­tkie krzyże
umiem donieść
Ty sam wiesz najlepiej
lecz w ciszy klęknę
złożę w mod­litwę ręce

- w podzięko­waniu
za drogę pełną cierpień


*w te Święta niech każdy (kto wie­rzy) uj­rzy w swoim ser­cu Boga 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 28 marca 2018, 00:48

* * *

nim się schowam
daj pew­ność że jestem

cichym mrugnięciem
nim całkiem zniknę
og­rzej me serce

za­pom­niałam jak mam kochać
jak płakać
zapomniałam

wy­bacz mi
bo nie jes­tem taka
jaką bym chciała

są ta­kie bezwarunkowe
miłości
i mil­cze­nia które nie muszą
uwierać

wśród fałszy­wych spojrzeń
ust zakłama­nych
brud­nych serc

po­za Bogiem
tyl­ko To­bie ufam

dziękuję za wszystko


dla Taty 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 19 lutego 2018, 22:41

* * *

To zi­ma spra­wiła,
że jes­tem chłod­na.
I ser­ca ludzi.
Lub ich brak.

Już się zawiodłam.
A jed­nak wierzę.
Wielu tak ma.

Podłóż mi nogę,
bo nig­dzie nie dojdę,
nie wiem jak przes­tać uciekać... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 19 stycznia 2018, 23:29

* * *

nie mam już ta­kiego nieba
pod którym można się schować

i ciepłe dłonie
ni­by nie­chcący
po dłoni przesuwać

przep­raszam już wszystkich
po­za sobą jedynie
że nie mam wpływu na słońce
co we mnie nie żyje

i nie chcę
bo nie wypada
cze­kać na nie pęka­jace serce

wstydzę się
że to ja widziałam
a te­raz idę upa­dać już wszędzie 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 17 grudnia 2017, 01:11

Ze słońca sypie śnieg

- Zaw­sze miałaś smut­ne oczy. - de­likat­nie ujęła mo­je życie, abym nie od­czy­tała sen­su. Spoj­rzałam na nią i zmrużyłam po­woli ten smu­tek. Cisza to naj­piękniej­sze ob­licze duszy. Jeszcze nim wyszłam, uśmie­chnęłam się [...] — czytaj całość

opowiadanie • 23 września 2017, 16:05

Międzyświat

Kiedy przychodzi je­sień mam ta­ki niedo­syt. Ni­by zim­no, her­ba­ta, koc, ni­by książka. Trochę deszczu spad­nie, liści trochę i trochę łez. Roz­puści się z wnętrza nadzieja, włosy się roz­puszczą i ka­wa. Lub uparzy się. Lub ja się sparzę. Lub mi będzie ciągle chłod­no. I w ręce i w sercu. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 20 września 2017, 17:25

* * *

gdzie się podziały anioły
prze­cież spadam
roz­sy­pałam fi­liżan­ki o dłoń
te­mu krwa­wi serce
ja­kim pra­wem nikt mnie jeszcze
nie zab­rał z te­go świata
i dlacze­go nie pachną dreszcze 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 12 września 2017, 21:56

PearlSoul25

Lepiej nikomu nic nie opowiadajcie. Bo jak opowiecie – zaczniecie tęsknić.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

16 lipca 2018, 19:25PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st To co się dzieje [...]

16 lipca 2018, 08:08giulietka sko­men­to­wał tek­st To co się dzieje [...]

15 lipca 2018, 22:24PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st To co się dzieje [...]

15 lipca 2018, 22:24PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st To co się dzieje [...]

15 lipca 2018, 22:22PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st To co się dzieje [...]

15 lipca 2018, 22:18yestem sko­men­to­wał tek­st To co się dzieje [...]

15 lipca 2018, 22:11PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st To co się dzieje [...]

12 czerwca 2018, 10:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st pamiętaj by two­je skrzydła dały [...]

12 czerwca 2018, 10:13giulietka sko­men­to­wał tek­st pamiętaj by two­je skrzydła dały [...]

11 czerwca 2018, 16:00PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st pamiętaj by two­je skrzydła dały [...]